E: info@sopack.cz T: +420 602 285 903                                                                                                                                                                                          

DrumClip - stop for drums

We offer 2 kinds of keg stoppers according to drum type

The company Sopack s.r.o. Drumclip, drum stopper

Drumclip, a drum stopper, is a special tool to securely fix and secure drums during transport and on pallets during in-house handling. This is a small but brilliant product. Drumclip is a V-shaped plastic stopper for drums. This product can be used for all standard 200l drums with a closed lid, an opening lid and plastic drums.

Drumclip is DIN EN 12195-1 (LOAD SECURITY) and ISTA 3 E (PALLET STABILITY) certified.
Safety is our number one priority. Drumclip has been tested for safety and functionality by TÜV Rheinland according to DIN EN 12642, Annex B for load securing guidelines DIN EN 12195-1. Thanks to the ISTA-3 certification, the Drumclip is also tested for pallet stability.

Types Drumclip red / green

Red Drumclip

for 200l drums with a fixed lid

Basic informations

Made of fiberglass reinforced plastic. The base material is mixed with a red dye. The ambient temperature at which the drum clip can be used is between -10°C and +50°C. The Drumclip is certified for 2 years from the date of manufacture.

Green Drumclip

for 200l drums with removable lid and plastic drums

Basic informations

Made of fiberglass reinforced plastic. The base material is mixed with a green dye. The ambient temperature at which the drum clip can be used is between -10°C and +50°C. The Drumclip is certified for 2 years from the date of manufacture.

Differences between Drum Clips

RED

Use only for drums with fixed lids

GREEN

Use for barrels with an opening lid 

Drumclip makes it easy to secure drums on a pallet, trailer or container. This means that the Drumclip can be used to transport drums on land and at sea (not yet certified at sea).

The use of the Drum clip for the transport of drums on the ground has been tested and certified for e.g. trailers with a tarpaulin.
The following overview schematically shows which Drumclip has been certified for which application and with which security products.

Certified

Safe

Light material

Reusable

Effective

Economical

Ways to use Drumclip, drum stoppers

RED

Use only for drums with fixed lids

GREEN

Use for barrels with an opening lid

Red Drumclip with a combination of stretch film

Z grafu výše je patrné, že při této kombinaci se splňuje pouze podmínka certifikace DIN EN 12195-1. Musí být použity na nákladních automobilech s nosností 3500kg a více.

1) Umístěte čtyři sudy na dřevěnou paletu. Zabalte sudy pomocí paletového balicího stroje streč folií. Zajistěte kolem sudů a palety alespoň 8 ovinutí fólie. Použijte film o tloušťce alespoň 28 my a šířce 500 mm.

2) Palety se sudy umístěte (pomocí vysokozdvižného vozíku) na přívěs ve dvou řadách. Palety umístěte na protiskluzové podložky s minimálním třecím odporem 0,6u.

3) Na každé straně přívěsu umístěte Drumclip přes okraje dvou sudů, které jsou na stejné paletě. Pro dvojitou řadu sudů použijte napínací popruh s minimální hodnotou StF 350 DaN. Ujistěte se, že popruh není překroucený.

4) Poté připevněte háčky popruhu ke kotevnímu bodu na vozidle. K zajištění palet se sudy k vozidlu použijte ergo ráčnu a poutací popruh (50 mm LC=2 500 daN). Zaveďte popruh do ergo ráčny a rukou napněte silou SHF daN (50 kilogramů). Popruh by měl být pod úhlem 90 stupňů ke směru jízdy a připevněn k vozidlu v linii s Drumclips.

Proveďte kroky 3, 4 a 5 pro každou řadu palet a sudů.

Červený Drumclip s vázacími páskami

From the graph above, it can be seen that only the condition of DIN EN 12195-1 certification is met with this combination. They must be used on trucks with a load capacity of 3500kg and more.

1) Place the four barrels on the wooden pallet. Wrap the drums with a pallet wrapping machine with stretch film. Provide at least 8 wraps of foil around the drums and pallet. Use a film at least 28 my thick and 500 mm wide.

2) Place the pallets with drums (using a forklift) on the trailer in two rows. Place the pallets on non-slip mats with a minimum friction resistance of 0.6u.

3) On each side of the trailer, place a Drumclip over the edges of the two drums that are on the same pallet. For a double row of barrels, use a tension strap with a minimum StF value of 350 DaN. Make sure the strap is not twisted.

4) Then attach the strap hooks to the anchor point on the vehicle. Use an ergo ratchet and lashing strap (50mm LC=2500 daN) to secure pallets with drums to the vehicle. Insert the strap into the ergo ratchet and tighten by hand with a force of SHF daN (50 kilograms). The strap should be at a 90 degree angle to the direction of travel and attached to the vehicle in line with the Drumclips.

Do steps 3, 4, and 5 for each row of pallets and drums.

Green Drumclip with tie straps

From the graph above, it can be seen that the ISTA 3E condition and the DIN EN 12195-1 certification are met with this combination. However, pay attention to the type of tape used. They must be used on trucks with a load capacity of 3500kg and more.

1) Place the four barrels on the wooden pallet. Place the Drumclip clips against each other between the two barrels with the wide side facing out. Use the two tapes mentioned in the manual, or ask about the specification at info@sopack.cz. One tape is horizontally stretched by barrels in the middle. The other tape is stretched vertically over the two Drumclips of the drum and under the pallet. Both straps should be tensioned to 2500 N. Do this for each pallet of drums to be transported.

2) Place the pallets with drums (using a forklift) on the trailer in two rows. Place the pallets on non-slip mats with a minimum friction resistance of 0.6u.

3) On each side of the trailer, place a Drumclip over the edges of the two drums that are on the same pallet. For a double row of barrels, use a tension strap with a minimum StF value of 350 DaN. Make sure the strap is not twisted.

4) Then attach the strap hooks to the anchor point on the vehicle. Use an ergo ratchet and lashing strap (50mm LC=2500 daN) to secure pallets with drums to the vehicle. Insert the strap into the ergo ratchet and tighten by hand with a force of SHF daN (50 kilograms). The strap should be at a 90 degree angle to the direction of travel and attached to the vehicle in line with the Drumclips.

Do steps 3, 4, and 5 for each row of pallets and drums.

ATTENTION!!! There are differences in the tapes used (according to the manufacturer) and the subsequent securing method. Always read the manual or consult the Sopack s.r.o. team. to info@sopack.cz

Drumclip application, drum stoppers